Скорочення процесуальних строків на звернення до Європейського суду з прав людини

1 серпня 2021 року увійде в дію Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у відповідності до ст. 4 якого,
строк на звернення до Європейскього суду з прав людини після отримання остаточного рішення суду на національному рівні скоротиться з шести до чотирьох місяців.

Згідно приписів самого Протоколу, зазначені вище зміни наберуть чинності з 1 лютого 2022 року.