Наслідки неналежного здійснення етапу повідомлення про підозру

Адвокатами АО АФ «Петро Бойко та Партнери» неодноразово наголошувалося на важливості дотримання кримінальних процесуальних норм на такому етапі притягнення до кримінальної відповідальності як повідомлення особі про підозру. З моменту набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України на стадії повідомлення про підозру допускаються часті порушення. Поки серед науковців розгортаються теоретичні дискусії щодо можливого удосконалення правового регулювання повідомлення особі про підозру, практикуючі адвокати мають справу з порушенням прав своїх підзахисних.

Верховний Суд ще раз нагадав – за відсутності належно проведеної процедури повідомлення про підозру особі, щодо якої має здійснюватися особливий порядок кримінального провадження, така особа статусу підозрюваної не набуває, а всі наступні етапи кримінального провадження стосовно неї вважаються такими, що відбулися з порушенням норм КПК.

Обставини справи: за вироком місцевого суду особа, депутат сільської ради, визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК. Апеляційний суд вирок суду першої інстанції залишив без зміни.
ККС ВС скасував судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій, а кримінальне провадження закрив на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку з тим, що не встановлено достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді та вичерпано можливості їх отримати.
На думку колегії суддів процедуру повідомлення про підозру відносно депутата сільської ради здійснено з порушенням вимог ст. 481 КПК та без урахування положень ст. 480 КПК оскільки з матеріалів не вбачається, що повідомлення про підозру депутату сільської ради, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК, здійснено повноважним прокурором.
Правовим наслідком повідомлення про підозру неуповноваженою на те особою є непритягнення її до кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законом. За відсутності належного повідомлення особи про підозру, необґрунтованим і позбавленим правових підстав є наступне складання й самого обвинувального акта стосовно неї, а отже і здійснений на підставі такого обвинувального акта судовий розгляд у цьому провадженні, за наслідками якого ухвалений обвинувальний вирок.

Цікаво, що прокурор висловила думку про передачу кримінального провадження згідно з положеннями ч. 5 ст. 434-1 КПК на розгляд Великої Палати Верховного Суду, оскільки розв`язанню підлягають правові проблеми, які мають значення для забезпечення розвитку права та пропонувала поставити на вирішення ВП ВС питання про те чи уповноважений Верховний Суд в кримінальному провадженні, розглянутому судом в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК, з урахуванням доводів та вимог апеляційних скарг та меж апеляційного перегляду, доводи касаційної скарги про порушення стороною обвинувачення п.1 ч. 1 ст. 481 КПК, чи набула особа статусу підозрюваної через порушення цієї норми процесуального закону, чи може касаційний суд закрити провадження через недотримання вимог зазначеної норми, якщо це прямо не передбачене ст. 284 КПК.

ВС ще раз вказав, що згідно концепції судової істини, впровадженої в чинному кримінальному процесуальному законі, доведення винуватості особи покладається на органи досудового розслідування та прокурора, твердження яких в обвинувальному акті чи повідомленні про підозру є суб`єктивним припущенням сторони обвинувачення про наявність підстави для кримінальної відповідальності особи.
Здійснення повідомлення про підозру всупереч вимогам статей 480, 481 КПК неповноважним на те суб’єктом є недотриманням належної правової процедури, а всі докази, зібрані в здійсненому всупереч установленій у КПК правовій процедурі досудовому розслідуванні з порушенням форми і змісту кримінального провадження, касаційний суд визнає недопустимими.

Таким чином, варто пам’ятати, що помилкові висновки обвинувачення та суду щодо набуття особою статусу підозрюваного можуть призвести до грубих порушень її прав та законних інтересів.

Текст Постанови Верховного Суду Касаційного кримінального суду у справі №627/927/19 від 25 листопада 2020 р.: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93171491